Portfolio

Detaljniji podaci o pojedinim projektima dani su na Behance Gogili portfolio stranici.

DIGITAL ART

Ilustracija original djela “The Kiss”, Gustav Klimt

BRANDING “IN Koncept”

BRANDING STUDIO “M”

BROŠURA ZA KONČAR HIGH VOLTAGE LABORATORY

Trifold Safety brošura sa prilagođenim piktogramima i shemom evakuacijskog plana

PRINTEE ORIGINALS

Jedinstvene ilustracije koje su dostupne kao DTG tisak na majicama i hudicama na Printee.

RANDOM PROJEKTI